หน้าหลัก ข่าวสาร & อีเวนท์

แพทย์รามา เตือน!!! โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16

16 เมษายน 2566   โพสต์โดย : Surapong  MedLab

           เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกมาตรการรองรับกรณีติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิด 19 admit ในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพบมีสายพันธุ์ลูกผสม XBB* เพิ่มขึ้น

           ซึ่งสายพันธุ์ XBB* อาจจะไม่ตอบสนองการรักษาด้วย Long-acting antibody (LAAB) โดยได้ให้เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด-19 รุนแรง ดังนี้

  1. ผู้สูงอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง
  3. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
  4. ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
  5. ผู้ที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง
  6. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควบคุมไม่ได้
  7. ผู้มีภาวะอ้วน
  8. ผู้ที่เป็นโรคตับแข็ง
  9. ผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  10. ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 น้อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม.

 


 

| ข่าวที่เกี่ยวข้อง