หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์

|FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Professional Use

Covid-19

Easy and Quick COVID-19 test

The FlowFlex® Rapid Lateral Flow Antigen Test Kit uses the latest patented technology to detect proteins, ensuring that it can detect new strains of the COVID-19 virus. Using a simple nasal swab within 2cm of the nose makes it extremely easy to administer an accurate test. 

Here’s a quick overview of how it works:

  1. ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล : USFDA และ CE และ ISO 13485 และ ISO 14971
  2. มีอายุการใช้งาน 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต
  3. Limit of Detection (LOD) : 160 TCID50/mL
  4. สามารถตรวจหาเชื่อโควิดกลายพันธ์สาย โอมิครอน (Omicron) และ เดลต้า (Delta) 
  5. มีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในยุโรปหรืออเมริกา รองรับว่าสามารถตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ได้น้อยกว่า 3.0 Log10PFU/mL.
  6. ความไวของชุดตรวจ (Sensitivity)                  97.60%
  7. ความถูกต้องของชุดตรวจ (Specificity)          99.40%

 


 

 

| ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม