หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์

|FlowFlex Covid-19 Antigen Home Test

Covid-19

authorized to test patients with or without COVID-19 symptoms. • QUICK – Get Results in 15 minutes. Straightforward and easy to read. • ACCURATE. RESULTS that let you enjoy family time, while worrying less about COVID-19.

  1. ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล : USFDA และ CE และ ISO 13485 และ ISO 14971
  2. มีอายุการใช้งาน 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต
  3. Limit of Detection (LOD) : 160 TCID50/mL
  4. สามารถตรวจหาเชื่อโควิดกลายพันธ์สาย โอมิครอน (Omicron) และ เดลต้า (Delta) 
  5. มีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในยุโรปหรืออเมริกา รองรับว่าสามารถตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ได้น้อยกว่า 3.0 Log10PFU/mL.
  6. ความไวของชุดตรวจ (Sensitivity)                  97.60%
  7. ความถูกต้องของชุดตรวจ (Specificity)          99.40%

 


 ชุด ATK ตรวจโอไมครอนได้แม่นยำที่สุด

สามารถตรวจได้ทั้ง น้ำลายและโพลงจมูก มีความถูกต้องมากกว่า 99% มีความไวมากกว่า 95%

 

วีดีโอสอนการใช้งานชุดตรวจ

https://www.youtube.com/watch?v=92XbdE8sfrc&t=35s

 

| ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม