| เกี่ยวกับเรา

สุรพงษ์ เศรษฐปราโมทย์

กรรมการผู้จัดการ

มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เข้ามาช่วยให้สุขภาพของคนไทยดียืนยาว

คัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ

ราคายุติธรรมต่อประชาชน