หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์

|VivaDiag™ FIA Test

Point Of Care Testing

The VivaDiag POCT Multifunction Metor (Model: VIM220H)

The VivaDiag POCT Multifunction Meter (Model: VIM220H) work with VivaDiag POCT Test Kit as a system for quantitative or qualitative measurement of multiple parameters. The meter is an immunofluorescence detection device that is based on photoelectric detection principle. With the fluorescence immunochromatography technology and tiny sample, the meter gives reliable result(s) in just few minutes, which is ideally suitable for professionals to make quick and correct decision at the point of care. It is intended for professional use outside the body (in vitro diagnostic use).

Quantitative Fluorescence Immunochromatography

Cardiac Markers

Tumor Markers

Renal Function

Hormone

1. CTN I

1. ​​​​​​​PSA

1. ​​​​​​​CYS C

1. ​​​​​​​B-hCG

2. CTN T

2. AFP

2. MAU

2. TSH

3. D-Dimer

3. CEA

3. B-2MG

3. T3

4. CK-MB

4. iFOB

4. NGAL

4. T4

5. MYO

Infection

Drug of Abuse

5. LH

6. H-FABP

1. hsCRP

1. ​​​​​​​MOR

*Others

7. NT-ProBNP

2. PCT

2. MET

FER

Diabetes

3. SAA

3. KET

 

1. ​​​​​​​HbA1C

4. IL-6

4. THC

 

2. C-P

 

5. COC

 

3. INS

 

 

 

 


System Specifications
Feature                                                                      Specification
Principle                                                                                   Fluorescence Immunochromatography
Measurement                                                                                     Quantitative or Qualitative
Dimensions                                                                          124.5 mm (Length) x 72.5 mm (Width) x 40  mm (Height)
Weight                                                                                                               165 g
Display size                                                                                                  1.54’’ LCD
Sample type                                                            Nose swabs/nasopharyngeal  swabs/oropharyngeal swabs/urine/whole blood/etc

Operating temperature                                                                    50°F ~ 86°F (10 ~ 30°C)
Storage temperature                                                                       14°F ~ 131°F (-10 ~ 50°C)
Relative humidity                                                                                           10 ~ 90%
Atmospheric pressure                                                                               86.0 ~ 106.0 kPa
Connectivity                                                                                                  Bluetooth
Battery                                                                                                      Lithium battery
Memory                                                                                                    999 test results

 

| ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม