หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์
Auto Chemistry Analyzer GS100 Chemistry
CS-T240 plus Chemistry
Dirui CS-480 Chemistry
MQ-6000 Glycated Hemoglobin (HbA1c) Analyzer Chemistry
Vitros 4600 Chemistry