หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์
AI Automatic Hematology Analyzer with RET DH-605 AI Cube Technology, Efficient, Comprehensive Hematology
D7-CRP Hematology
Yumizen G800 Hematology
Automation - HELO Solution Hematology
Yumizen H2500/H1500 Hematology
Yumizen H550 Hematology